Ökad konkurrens inom containerhantering

Huvudsyftet är att förbättra transportlogistik rörligheten för varor och den tid som de övervinner avståndet från tillverkaren till kunden. Till exempel, den transport Europa och frakt till Norge måste behandlas effektivt. Mycket viktigt i logistikkedjan är den roll som en effektiv transport av gods och deras hantering. Tills nyligen, stod bara omlastningstjänster punkter där varorna förändra ditt transportsätt (t.ex. från hav till land) för den största logistiska problem av denna anledning som tjänster såsom strippning av containers kan genomföras praktiskt taget enbart i hamn.

Nyligen, men det finns privata företag som bygger sina kontor eller lager nära lossning av containrar (och inte nödvändigtvis i samma hamn) erbjuder samma tjänster som en containerhamn, endast till ett mycket lägre pris. Dessa företag har specialiserad utrustning som möjliggör för säker borttagning av containrar och lastning av godset på fordonet sjöfarten för att kunna gå vidare till slutkonsumenten kommer att vara glada.

Dodaj komentarz